+Advanced Search
Editors RecommendMore
Hot ArticlesMore
A chromosome-level genome of electric catfish (Malapterurus electricus) provided new insights into order Siluriformes evolution
Meiru Liu, Yue Song, Suyu Zhang, Lili Yu, Zengbao Yuan, Hengjia Yang, Mengqi Zhang, Zhuocheng Zhou, Inge Seim, Shanshan Liu, Guangyi Fan, Huanming Yang
2024, 6(1): 1-14. DOI: 10.1007/s42995-023-00197-8
Abstract HTML PDF
Mating behaviors in ovoviviparous black rockfish (Sebastes schlegelii): molecular function of prostaglandin E2 as both a hormone and pheromone
Likang Lyu, Yijia Yao, Songyang Xie, Xiaojie Wang, Haishen Wen, Yun Li, Jianshuang Li, Chenpeng Zuo, Shaojing Yan, Jingyi Dong, Xin Qi
2024, 6(1): 15-30. DOI: 10.1007/s42995-023-00214-w
Abstract HTML PDF
From germline genome to highly fragmented somatic genome: genome-wide DNA rearrangement during the sexual process in ciliated protists
Liping Lyu, Xue Zhang, Yunyi Gao, Tengteng Zhang, Jinyu Fu, Naomi A. Stover, Feng Gao
2024, 6(1): 31-49. DOI: 10.1007/s42995-023-00213-x
Abstract HTML PDF
New perspectives on the genetic structure of dotted gizzard shad (Konosirus punctatus) based on RAD-seq
Ying Peng, Yifan Liu, Jiasheng Li, Kun Zhang, Xun Jin, Sixu Zheng, Yunpeng Wang, Zhenming Lü, Liqin Liu, Li Gong, Bingjian Liu
2024, 6(1): 50-67. DOI: 10.1007/s42995-024-00216-2
Abstract HTML PDF
Incorporating mesopelagic fish into the evaluation of conservation areas for marine living resources under climate change scenarios
Shuhao Liu, Yang Liu, Katharina Teschke, Mark A. Hindell, Rachel Downey, Briannyn Woods, Bin Kang, Shuyang Ma, Chi Zhang, Jianchao Li, Zhenjiang Ye, Peng Sun, Jianfeng He, Yongjun Tian
2024, 6(1): 68-83. DOI: 10.1007/s42995-023-00188-9
Abstract HTML PDF
Tetramic acid-motif natural products from a marine fungus Tolypocladium cylindrosporum FB06 and their anti-Parkinson activities
Yuna Jung, Chaesun Kwon, Taeyeon Kim, Jin Woo Lee, Min-Kyoo Shin, Sang Hee Shim
2024, 6(1): 84-92. DOI: 10.1007/s42995-023-00198-7
Abstract HTML PDF
The hydrophobic cluster on the surface of protein is the key structural basis for the SDS-resistance of chondroitinase VhChlABC
Juanjuan Su, Hao Wu, Chengying Yin, Fengchao Zhang, Feng Han, Wengong Yu
2024, 6(1): 93-101. DOI: 10.1007/s42995-023-00201-1
Abstract HTML PDF
Griseofulvin enantiomers and bromine-containing griseofulvin derivatives with antifungal activity produced by the mangrove endophytic fungus Nigrospora sp. QQYB1
Ge Zou, Wencong Yang, Tao Chen, Zhaoming Liu, Yan Chen, Taobo Li, Gulab Said, Bing Sun, Bo Wang, Zhigang She
2024, 6(1): 102-114. DOI: 10.1007/s42995-023-00210-0
Abstract HTML PDF
A chitosan-based antibacterial hydrogel with injectable and self-healing capabilities
Rui Chen, Yanan Hao, Secundo Francesco, Xiangzhao Mao, Wen-Can Huang
2024, 6(1): 115-125. DOI: 10.1007/s42995-023-00211-z
Abstract HTML PDF
Genome-resolved metagenomics of Venice Lagoon surface sediment bacteria reveals high biosynthetic potential and metabolic plasticity as successful strategies in an impacted environment
Elisa Banchi, Erwan Corre, Paola Del Negro, Mauro Celussi, Francesca Malfatti
2024, 6(1): 126-142. DOI: 10.1007/s42995-023-00192-z
Abstract HTML PDF
Global warming scenarios for the Eastern Adriatic Sea indicate a higher risk of invasiveness of non-native marine organisms relative to current climate conditions
Branko Glamuzina, Lorenzo Vilizzi, Marina Piria, Ante Žuljević, Ana Bratoš Cetinić, Ana Pešić, Branko Dragičević, Lovrenc Lipej, Marijana Pećarević, Vlasta Bartulović, Sanja Grđan, Ivan Cvitković, Tatjana Dobroslavić, Ana Fortič, Luka Glamuzina, Borut Mavrič, Jovana Tomanić, Marija Despalatović, Domen Trkov, Marina Brailo Šćepanović, Zoran Vidović, Predrag Simonović, Sanja Matić-Skoko, Pero Tutman
2024, 6(1): 143-154. DOI: 10.1007/s42995-023-00196-9
Abstract HTML PDF
Linking coral fluorescence phenotypes to thermal bleaching in the reef-building Galaxea fascicularis from the northern South China Sea
Sanqiang Gong, Jiayuan Liang, Gang Li, Lijia Xu, Yehui Tan, Xinqing Zheng, Xuejie Jin, Kefu Yu, Xiaomin Xia
2024, 6(1): 155-167. DOI: 10.1007/s42995-023-00190-1
Abstract HTML PDF
A unique subseafloor microbiosphere in the Mariana Trench driven by episodic sedimentation
Jiwen Liu, Da-Wei Li, Xinxin He, Ronghua Liu, Haojin Cheng, Chenglong Su, Mengna Chen, Yonghong Wang, Zhongsheng Zhao, Hanyue Xu, Zhangyu Cheng, Zicheng Wang, Nikolai Pedentchouk, David J. Lea-Smith, Jonathan D. Todd, Xiaoshou Liu, Meixun Zhao, Xiao-Hua Zhang
2024, 6(1): 168-181. DOI: 10.1007/s42995-023-00212-y
Abstract HTML PDF
NewsMore